Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Licitació de les obres d'ampliació i adequació a 1L (sense gimnàs) a l'Escola el Cau de la Guineu.

Data de publicació: 22.06.18
.

En data 13 de juny de 2018 s’ha publicat en el perfil del contractant de l’empresa Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, la licitació del contracte d’obres per a l’ampliació i adequació d’una línia (sense gimnàs) a l’Escola El Cau de la Guineu, segons encàrrec efectuat pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data 6 de juny de 2017, i en base al projecte d’obres aprovat pel Departament d’Ensenyament en data 27 de febrer de 2018.

 

L’import de la licitació s’estableix en 1.597.313,75 €, 21% d’IVA exclòs, amb un termini d’execució d’1 any i 4 mesos.

 

Tota la informació relativa a la licitació i posterior adjudicació del contracte es podrà obtenir en el següent enllaç:

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=32639010&reqCode=viewCn&


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C