Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Aprovació de les bases d'un procés selectiu de tècnic auxiliar de biblioteca per a la creació d'una borsa de treball

Data de publicació: 01.06.18
L'objectiu és donar cobertura a les vacant i/o necessitats de personal

L'Ajuntament de Corbera de Llobregat convoca un procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball per donar cobertura a les vacants i/o necessitats de personal en la garantia de tècnic auxiliar de biblioteca, mitjançant concurs-oposició.

El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de 20 dies naturals a comptar des del dia següent a la publcació de l'anunci de la convocatòria en el DOGC.

Podeu consultar les bases de l'oferta clicant aquí

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C