Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Matrícula de quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques de l'any 2018

Data de publicació: 14.05.18
La matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota nacional no exempts corresponent a l'any 2018 restarà a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania a disposició del públic des del 14 al 28 d'abril, ambdós inclosos.

L'horari d'atenció de l'OAC és:

- De dilluns a dimecres de 8.30 a 14.30h

- Dijous de 8.30 a 20h

- Divendres de 8.30 a 14h

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C