Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Impuls de l’administració electrònica a l’Organisme de Gestió Tributària

Data de publicació: 07.11.17
Aquestes millores han estat possibles en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, Certificat Digital, ...)

Darrerament s’han incorporat un conjunt de millores en els tràmits web de l’Organisme de Gestió Tributària (orgt.cat) que possibiliten que els ciutadans s’hi relacionin electrònicament. Cal destacar l’obtenció de duplicats de documents per realitzar pagaments d’impostos i sancions i la presentació de sol·licituds, recursos i al·legacions.

Aquestes millores han  estat possibles en haver incorporat les noves eines del Consorci AOC (idCAT Mòbil, Cl@ve PIN, Certificat Digital, ...) amb les que es garanteix el nivell de seguretat dels sistemes d’identificació i signatura necessaris.

També des de fa uns mesos s’estan practicant les notificacions electròniques dirigides a totes les persones jurídiques i les persones físiques que així ho sol·licitin, segons la normativa de procediment administratiu vigent.

Així mateix, està previst un nou servei de cita prèvia, que es sol·licitarà des del web amb la finalitat de reduir els temps d’espera a les oficines.

 

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C