Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Canvi l'adreça de correu electrònic del Servei de Turisme

Data de publicació: 26.09.17

Per raons tècniques, l’adreça de correu electrònic del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat ha canviat.

A partir d’ara, heu d’enviar els vostres correus a l’adreça turismecorbera@corberadellobregat.catAjuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C