Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Els usuaris del servei de bus interurbà Corbera-Barcelona li donen una nota mitjana de 8,09

Autobus nocturn
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 12.07.17
La darrera enquesta de satisfacció del servei del bus Exprés.cat que comunica Corbera de Llobregat amb Barcelona revela que els usuaris han donat una puntuació mitjana d'un 8,09, ha anunciat el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ahir ha difós. Els usuaris d'aquest servei interurbà han valorat aspectes com el tracte del conductor o la seguretat per sobre del 9.

El qüestionari s'ha realitzat el mes de juny a 109 persones que usen de manera regular aquest servei de transport públic, operat per l'empresa catalana Autocorb. L'enquesta de satisfacció al client valora aspectes com la neteja, la comoditat, l'estat del vehicle, la durada del trajecte, la informació a l'usuari i la ubicació i estat de les parades, entre d'altres. I tots aquests paràmetres han obtingut una puntuació per sobre del 8. Altres qüestions com la facilitat per pujar i baixar, la puntualitat i la resposta a incidències superen el 7. El 59% dels usuaris del bus d'altes prestacions Corbera-Barcelona són dones; el 65% fan servir aquest servei cada dia, el 26% setmanalment i un 9% de manera esporàdica. La majoria de clients tenen entre 16 i 25 anys.

Seguint en aquesta línia de satisfacció, comoditat i servei, des del 18 de febrer d'enguany va entrar en funcionament una nova expedició, l'e8 Corbera-Barcelona nit per tal de cobrir les necessitats nocturnes dels dissabtes i poder garantir, d'aquesta manera, una major disponibilitat de mobilitat amb transport urbà a aquells usuaris que vulguin desplaçar-se a Barcelona, passant per Molins, sense utilitzar el vehicle privat.

En el poc temps de funcionament aquestes expedicions nocturnes han tingut una gran acollida. Podeu consultar els horaris en el document adjunt.
Font: www.titulars.cat

Recursos relacionats


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C