Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Supressió del Registre Municipal de parelles de fet

Data de publicació: 18.05.17
Aprovació per Ple Municipal

El Ple de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat en sessió de data 09.05.2017, ha aprovat la supressió del Registre Municipal de parelles de fet degut a l'entrada en vigor a l'1 d'abril del 2017 de L'ORDRE JUS/44/2017 de 28 de març, on s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.             

La Generalitat recull en la seva web les dades requerides per formar part del Registre de parelles estables de Catalunya. Es pot consultar en el següent enllaç:

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/registre-parelles-estables

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C