Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Exposició i consulta de les llistes electorals provisionals per a les Eleccions Municipals i al Parlament Europeu 2019

urna
Data de publicació: 09.04.19
Les llistes electorals provisionals per aquestes eleccions contenen el Cens Electoral tancat a 1 de febrer de 2019 i inclouen les variacions padronals comunicades pels Ajuntaments fins a la data de 30 de gener de 2019.

Les llistes electorals que es poden consultar són les següents:

1) CER (Cens d’espanyols residents a Espanya)
2) CERE (Ciutadans d’altres països de la Unió Europea residents en el
municipi inscrits en el cens electoral per a les eleccions municipals i ciutadans de països amb acords de reciprocitat que ho hagin sol·licitat)
3) CERA (Cens d’espanyols residents absents que només poden sol·licitar el vot per a les Eleccions al Parlament Europeu)

Entre el 8 i el 15 d’abril, ambdós inclosos, el cens electoral estarà exposat a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), carrer de la Pau, 4. Horari: de dilluns divendres 8.30 a 14 h i de dimarts a dijous de 8.30 a 18 h.

Els/les interessats/des podran consultar el cens electoral, prèvia identificació, per verificar la seva correcta inscripció. En cas de possibles errors, inclusions o exclusions, podran formular la corresponent reclamació. Les consultes també es poden realitzar per Internet, amb certificat digital, a https://sede.ine.gob.es/censo_electoral


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C