Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Convocatòria de funcionari interí mitjançant concurs, per a cobrir una plaça de Tècnic d’Administració Especial, subescala tècnic superior, Cap del Servei d’Intervenció.

Les persones aspirants hauran de satisfer els drets d’examen en el moment de presentar la sol·licitud i la quantitat serà la que estableix l’ordenança fiscal vigent en el moment de la presentació


 

Recursos relacionats

  • Publicació BOPB
     pdf  Arxiu PDF (225,99 Kb) - Data de publicació: 29.10.18
  • Drets examen
     pdf  Arxiu PDF (102,13 Kb) - Data de publicació: 29.10.18
  • Sol·licitud
     pdf  Arxiu PDF (103,10 Kb) - Data de publicació: 29.10.18

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C