Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

27 de setembre de 2011

SESSIÓ PLENÀRIA 27 DE SETEMBRE DE 2011


01. Aprovació de l'acta de la sessió anterior


Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.


02. Assabentament renúncia regidora municipal


03. Especials assabentaments


04. Modificació de crèdit núm. 11/2011


Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.


05. Sol·licitud a l'Institut de Crèdit Oficial per acollir-se a la línia de crèdit per la cancel·lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms conforme al RD 8/2011 de data 1 de juliol.


Aprovada amb els vots a favor de PP, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU.


06. Resolució recurs de reposició acord plenari elecció de Jutge de Pau, titular i substitut.


Aprovada amb els vots a favor de PP, CIU i PSC-GIU, el vot en contra d'ERC i l'abstenció del COIC.


07. Declaració dels grups municipals en defensa de la immersió lingüística


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, ERC, CIU i PSC-GIU i el vot en contra del PP


08. Moció de condemna als atemptats terroristes a Noruega


Aprovada amb el vot favorable d'ICV-EUiA-E, COIC, PP, ERC i l'abstenció de CIU i PSC-GIU.


09. Precs i preguntes


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C