Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

2 d'octubre de 2012

1. Aprovació acta sessió anterior


Aprovada per unanimitat


2. Especials assabentaments


3. Modificació de crèdit número 14/12


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU i CiU, l'abstenció d'ICV-EUiA-E, PP i Esquerra i el vot desfavorable del COIC.


4. Aprovació Compte General 2011


Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i ICV-EUiA-E i el vot desfavorable del COIC.


5. Modificació plantilla pressupostària 2012


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i el vot desfavorable d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.


6. Canvi en la forma de gestió del servei públic de l'Escola de Música


Aprovat amb el vot a favor de PSC-GIU, CIU i PP i el vot en contra d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.


7. Regularització al nou tipus vigent d'IVA del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus municipals i neteja viària


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i COIC i el vot en contra d'ICV-EUiA-E.


8. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del mercat de venda no sedentària a Corbera de Llobregat


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.


9. Ratificació de les Festes Locals 2013


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.


10. Ratificació de l'aprovació del Pla Local de Joventut


Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP, COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.


11. Moció per tal que l'Ajuntament exerceixi les accions per defensar els seus drets i béns en relació a l'ATLL (ICV-EUiA-E)


No aprovada amb el vot desfavorable de PSC-GIU i CIU, l'abstenció de PP i COIC i el vot a favor d'Esquerra i ICV-EUiA-E.


12. Moció d'independència de Catalunya


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C