Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Consistori

Nom: Rosa Boladeras i Serraviñals
Grup polític: PSC
Càrrec: Alcaldessa
Àrea d'Urbanisme
Correu: rboladeras@corberadellobregat.cat
Nom: Montserrat Febrero
Grup polític: Esquerra
Càrrec: 1a Tinenta d'Alcaldessa
Àrea Via Pública, Habitatge i Medi Ambient
Correu: mfebrero@corberadellobregat.cat
Nom: Ramon Gabarrón
Grup polític: PSC
Càrrec: 2n Tinent d'Alcaldessa
Àrea Finances i Règim Interior
Correu: rgabarron@corberadellobregat.cat
Nom: Mercè Rocas
Grup polític: Esquerra
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcaldessa
Àrea Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Correu: mrocas@corberadellobregat.cat
Nom: Jordi Anducas
Grup polític: Esquerra
Àrea Desenvolupament Econòmic i Joventut
Correu: janducasp@corberadellobregat.cat
Nom: Carme Benito
Grup polític: PSC
Àrea Cultura
Correu: cbenito@corberadellobregat.cat
Nom: Manel Ripoll 
Grup polític: Moviment pel Canvi
Àrea Atenció a la Ciutadania, Comunicació i Salut Pública
Correu: mripoll@corberadellobregat.cat

Nom: Alfredo Prado
Grup polític: PSC
Àrea Cooperació i Solidaritat, Ensenyament i Esports
Correu: aprado@corberadellobregat.cat
Nom: Arturo Martínez 
Grup polític: Esquerra
Àrea Benestar Social i Gent Gran i  Polítiques d'Igualtat
Correu: amartinez@corberadellobregat.cat
Nom: Andrés Palacios 
Grup polític: GIU
Àrea Serveis Públics
Correu: apalacios@corberadellobregat.cat
Nom: Albert Cañellas
Grup polític: CUP
Nom: Miracle Guerra
Grup polític: CUP

Nom: Xavi Miquel
Grup polític: CUP

Nom: Èric Blanco
Grup polític: CDC
Nom: Pol Ejarque
Grup polític: CDC

Nom: Alfonso Olarte
Grup polític: PP
Nom: Antonio Moreno
Grup polític: ICV-Movem Corbera

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C