Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

14 de maig de 2013

Ordre del dia

1. Aprovació actes sessions anteriors.

Aprovades per unanimitat.
2. Especials assabentaments
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits número 01/2013
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, PP i COIC i l'abstenció d'ICV-EUiA-E.
4. Modificació de crèdits número 09/2013
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i amb el vot negatiu d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.
5. Aprovació Pla de Sanejament Financer període 2013-2016
Aprovat amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU i PP i amb el vot negatiu d'Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E.
6. Modificació taxes ocupació via pública atraccions.
Aprovada per unanimitat.
7. Resolució del tràmit expedient de revisió SCRINSER
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra i ICV-EUiA-E i el vot desfavorable de PP i COIC.
8. Modificació relació llocs de treball
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, Esquerra, i ICV-EUiA-E i l'abstenció del COIC.
9. Ratificació acceptació subvenció Escola de Música municipal
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, PP, Esquerra i COIC i el vot desfavorable d' ICV-EUiA-E.
10. Moció per a un país lliure de retallades (Esquerra i CIU)
Aprovada amb el vot favorable de PSC-GIU, CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E i el vot en contra del PP.
11. Moció per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions del Govern espanyol a Catalunya (CIU, Esquerra i ICV-EUiA-E)
Aprovada amb el vot favorable de CIU, Esquerra, COIC i ICV-EUiA-E, el vot en contra del PP i l'abstenció de PSC-GIU.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C