Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Què heu de fer per trametre una queixa/consulta?

Què heu de fer per trametre una queixa/consulta?
Podeu fer una reclamació formal directament a l'establiment/empresa destinatari de la queixa (han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia, també els podeu descarregar en aquest enllaç http://www.consum.cat/doc/doc_13301210_1.doc).

El document estan integrats per un joc unitari d'impresos compost per tres exemplars: un original per a l'administració, una còpia per a la persona denunciant/reclamant i un tercer per l'establiment. L'original s'ha de tramitar o bé directament a l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya o bé al nostre servei de Consum de l'ajuntament (OPIC).

Podeu adreçar-vos a l'ajuntament al servei de Consum per intentar una mediació amb l'empresa. La persona que us atendrà us demanarà l'original de tota la documentació que disposeu (factures, mails....) i en farà una còpia que l'enviarà via mail al servei tècnic de la Diputació de Barcelona juntament amb les vostres dades i l'explicació de les circumstàncies de la vostra consulta, o reclamació/denúncia. Recordeu demanar cita prèvia.

En el primer cas, en breu rebreu una resposta on se us informarà sobre els vostres drets i us orientaran sobre les vies establertes per resoldre el conflicte.

En els casos de reclamacions/denúncies, s'intentarà una mediació amb l'empresa per tal d'arribar a un acord per no haver de tramitar la denúncia corresponent.
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C