Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Qui és consumidor?

Qui és consumidor?
La Llei defineix el consumidor totes les persones físiques o jurídiques que actuen com a destinataris de béns mobles o immobles, productes, serveis, activitats o funcions i els utilitzen per al seu consum o ús particular o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial.


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C