Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei de polítiques d’immigració i ciutadania

SERVEI DE POLÍTIQUES D'IMMIGRACIÓ I CIUTADANIA


Àrea: Àrea de Benestar Social i Gent Gran.

Servei: Polítiques d’Immigració i Ciutadania

L’objectiu general del servei és gestionar el fenomen migratori al municipi de Corbera des del respecte a la diversitat i la promoció de la cohesió social, basat en tres eixos d’intervenció:

  • Recepció i Acollida: Promoure l’accés de les persones nouvingudes a recursos i servei públics, i informar-los sobre els drets i deures de ciutadania, les normes de convivència, i qualsevol altre aspecte que faciliti el seu assentament al municipi.
  • Igualtat i Inclusió Social: Treballar per un municipi cohesionat socialment, que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots ells ciutadans i ciutadanes sense distinció de sexe, edat, nacionalitat, país d’origen, religió o condició socio-econòmica.
  • Gestió de la Convivència: Fomentar relacions ciutadanes positives a partir del coneixement mutu entre tota la ciutadania, la promoció del civisme, i la sensibilització sobre el fenomen migratori.

Actuacions:

 1. Guia d’Acollida.
 2. Impuls i Dinamització del Pla de Recepció i Acollida.
 3. Assessorament legal i jurídic en matèria d’estrangeria.
 4. Coordinació interadministrativa
 5. Pla de Recepció i Acollida de Corbera de Llobregat

Sol·licituds oficials

INF 1 Sol·licitud d'informe d'adequació d'habitatge.

INF 2 Sol·licitud d'informe d'arrelament social a Catalunya.

INF 3 Sol·licitud d'informe d'integració social (renovació de residència temporal).

INF 4 Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovar autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar.
 


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C