Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Persones amb discapacitat

ASSISTÈNCIA I SUPORT

Servei d’informació, orientació, assessorament i suport a les persones amb discapacitat i als seus entorns familiar i social.


OBJECTIU: millorar el benestar social i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i dels seus entorns familiar i social.

A QUI VA ADREÇAT: a totes les persones amb discapacitat que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i a les seves famílies.

DESCRIPCIÓ: mitjançant un equip de professionals es realitza conjuntament amb l’usuari una valoració social de la situació de necessitat plantejada i s’acorda un pla de millora. S’ofereix informació, orientació, assessorament i suport; tramitació de tots aquells ajuts, recursos i serveis necessaris i es manté seguiment de la situació social, sovint en coordinació amb professionals d’altres serveis (sanitaris, educatius, etc...).

Servei d’atenció a domicili

OBJECTIU: mantenir a les persones grans en el seu entorn familiar per tal d’ assegurar, el màxim possible, la seva autonomia i la seva qualitat de vida.

ADREÇAT A: totes les persones de més de 65 anys que viuen soles o amb els seus familiars.

DESCRIPCIÓ: el servei consta d’una treballadora familiar on desenvolupa diferents tasques d’assistència i suport en funció de les demandes i necessitats de les persones, per tal d’ajudar-les a recuperar l’autonomia, prevenir i reduir el deteriorament i fins i tot, retardar l’acolliment residencial.

Servei de transport social adaptat

OBJECTIU: facilitar i garantir l’accés als serveis socials especialitzats de les persones amb discapacitat que tinguin dificultat per la utilització del transport públic col.lectiu.

A QUI VA ADREÇAT: a totes les persones amb discapacitat que viuen al municipi de Corbera de Llobregat i que siguin usuàries de serveis socials especialitzats fora del nostre municipi com ara centres especials de treball i centres ocupacionals.

DESCRIPCIÓ: s’ofereix un servei de ruta de transport social adaptat en autocar per accedir al centre ocupacional Alba de Molins de Rei. S’ofereixen també ajuts socials personalitzats en concepte de transport social adaptat, prèvia valoració socio-econòmica dels professionals de serveis socials.


PREVENCIÓ I PARTICIPACIÓ

Suport a l’associacionisme de les persones amb discapacitat i les seves famílies.

OBJECTIU: promoure l’organització  i dinamització del propi col·lectiu.

A QUI VA ADREÇAT: al col.lectiu de persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i malaltia mental i a les seves famílies.

DESCRIPCIÓ: des dels serveis socials s’ofereix suport tècnic i econòmic així com col.laboració institucional amb dues entitats d’iniciativa social: FAREM i CORDIBAIX.

Esport adaptat

OBJECTIU: afavorir l’activitat lúdico – esportiva per a persones amb discapacitat psíquica.

A QUI VA ADREÇAT: a persones joves o adultes amb discapacitat psíquica de Corbera de Llobregat.

DESCRIPCIÓ: activitat forma part de la programació esportiva municipal i es desenvolupa dos tardes a la setmana. Els exercicis s’adapten a les capacitats de les persones, en grups molt reduïts i amb un monitor especialitzat.

Tallers i conferències.Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C