Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Escola Municipal de Música 'Lluís Soler i Ametller'

A L’Escola Municipal de Música “Luís Soler i Ametller”, considerem la música com un dels millors vehicles per al desenvolupament integral dels nostres alumnes. És el mitjà que tant famílies com a educadors utilitzem de forma natural per cridar l'atenció dels nostres infants. Des que són petits, ajustem les nostres veus perquè siguin més suaus, més rítmiques, en definitiva més musicals i això ens ajuda a enfortir un vincle, establint el llenguatge universal de la música com a forma de comunicació.

 

Però, per què és important la música en les persones?

 Enforteix l'aprenentatge, augmenta la capacitat de memòria, atenció i concentració, a través de la memorització de les diferents cançons.

 Aguditza l'oïda, l'òrgan sensorial menys desenvolupat en el naixement.

 El nen que viu en contacte amb la música aprèn a conviure millor amb altres nens, establint una comunicació més harmoniosa.

 Ofereix l'oportunitat per a que els nens interactuïn entre si i amb els adults a través de balls i gestos que sorgeixen de la música.

 La música als nostres infants en l'etapa de l'alfabetització, els estimula a través de síl·labes rimades i repetitives.

 Divertint-se aguditzen els sentits, practiquen l'equilibri i tonifiquen diferents músculs.

 Els aporta seguretat emocional i confiança perquè es senten compresos gràcies al fet de compartir cançons i immersos en un clima d'ajuda, col·laboració i respecte mutu.

 Millora l'habilitat per resoldre problemes matemàtics i de raonament complexos.

 En definitiva estimula el seu desenvolupament intel·lectual, auditiu, sensorial, de la parla i motriu.

 

Fem tutories amb els pares i seguiment dels alumnes. Comptem amb un equip de professors titulats superiors que assessoren i acompanyen a cada alumne durant la seva vida en el centre. Cada quadrimestre, els tutors dels alumnes lliuren a les famílies un informe, juntament amb les reunions que els pares poden demanar, aconseguim un seguiment dels seus fills exhaustiu i podem resoldre situacions complexes que puguin sorgir.

 Gaudim d’unes instal·lacions adequades per l’aprenentatge de la música.

- Local catalogat amb més de 300m.

- Instal·lacions modernitzades.

- Aules amplies amb il·luminació natural dotades d’aire i calefacció.

- Ventilació natural.

- Conserge de 15 a 20.30 hores tots els dies de la setmana.

- Lavabos adaptats.

- Sortida d’emergència.

 

ESTUDIS

Classes col·lectives

- Música i moviment (3 anys)

- Sensibilització (4-5 anys)

- Iniciació (6-7 anys)

- Roda d’instruments (6-7 anys)

- Primer de llenguatge (8 anys)

- Segon de llenguatge (9 anys)

- Tercer de llenguatge (10 anys)

- Quart de llenguatge (11 anys)

- Cinquè de llenguatge (12 anys)

- Sisè de llenguatge (13 anys)

- Vuitè de llenguatge (14 a 16 anys)

- Llenguatge per Adults I (coneixements inicials de llenguatge)

- Llenguatge per Adults II (coneixements intermedis de llenguatge)

- Conjunt Instrumental kids

- Conjunt Instrumental de vent i corda

- Conjunt Instrumental de música moderna

- Cant Coral (8-16 anys)


Classes d’instrument

- Flauta travessera

- Flauta de bec (iniciació)

- Violí

- Viola

- Piano

- Piano Jazz

- Guitarra

- Guitarra elèctrica

- Baix elèctric

- Bateria

Gestió del servei : Àrea d'Ensenyament

Directora: Maria José Segovia Torres


Adreça: C/ de Casanova, 26, C, Baixos

Telèfon: 93 688 11 66

Web: www.corberadellobregat.cat


Correu electrònic: escolamusica@corberadellobregat.cat 


Horari d’atenció al públic

Dilluns 18.00 -19.00

Dimarts 19.20 – 20.20

Dimecres 18.00 – 18.20

Dijous 18.00 – 18.40

En cas de que l’horari no s’adeqüi, demanar entrevista fora de l’horari d’atenció al públic
Recursos relacionats


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C