Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Cementiri

CEMENTIRI MUNICIPAL
Concessió de sepultures(nínxols, columbaris)
Serveis d’inhumació, exhumació, trasllats i incineracions
Subministrament i col·locació de làpides
Neteja i ofrenes florals
Sales de Vetlla (a partir any 2007)Gestió del servei :
 G.I.C. de NOMBER S.L

Adreça: Camí del Cementiri

Telèfon:  93 673 05 35 (24 hores)
Correu electrònic: cmcorbera@nomber.es


 
Horari del Cementiri: Dissabtes, diumenges i festius de 9 a 18 hores (els dies 30 i 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre de 9 a 18 hores).
Aquest horari podrà ser modificat per resolució d'alcaldia.
Serveis funeraris


Telèfon d’informació: 902 230 238  / 93 263 02 02
Web: www.altima-sfi.com


Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C