Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Àrea de Salut Pública

SALUT PÚBLICA
 • Registre establiments minoristes d'alimentació, prèvia sol·licitud declaració responsable d'inici d'activitats.
 • Inspecció i sanció establiments minoristes d'alimentació (àmbit municipal)
 • Control de legionel·losi i control de plagues en edificis públics
 • Coordinació serveis preventius en actes públics
 • Coordinació de campanyes donació de sang
 • Coordinació de campanyes de fluoració infantil a les escoles
 • Promoció i coordinació de campanyes de sensibilització ciutadana
 • Coordinació Creu Roja cursos promoció voluntariat
 • Coordinació amb empresa adjudicatària de la gestió del cementiri

ANIMALS DOMÈSTICS
 • Cens municipal d’animals de companyia i registre ANICOM (Generalitat de Catalunya)
 • Autorització sanitària municipal per a nuclis zoològics
 • Tramitació de llicències per a la  tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos
 • Coordinació amb Policia Local recollida animals de companyia abandonats
 • Seguiment protocols de mossegades

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C