Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei de Consum

Servei de Consum
Ampliar en una finestra emergent
Presentació

L'ajuntament de Corbera de Llobregat dona un servei gratuït d'atenció personalitzada que té com a objectiu la defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries a través de la informació, la formació i l'orientació en la resolució de conflictes de consum.

Aquest servei es dona des de l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC) gràcies a un conveni de prestació tècnica signat amb la Diputació de Barcelona, que inclou:

· Visites de les unitats mòbils d'informació al consumidor:

Periòdicament ens visita una unitat mòbil al consumidor on personalment es tramiten les consultes/reclamacions, donant una atenció més directe i ràpida. La unitat mòbil es situa a la Plaça del Mil·lenari l'últim divendres de cada mes a excepció dels mesos d'agost i desembre. Les visites s'informen a la ciutadania mitjançant aquesta pàgina web, la ràdio i en cartells penjats pel municipi.

· Bústia del ciutadà:

Gestió i tramitació de consultes i reclamacions de la ciutadania directament en les dependències municipals. Es dona un primer assessorament i posteriorment es dona trasllat a la Diputació de Barcelona.  Per fer ús d'aquest servei cal demanar cita prèvia.

· Campanyes de caràcter informatiu als comerços:

Es realitzen visites informatives als comerços del municipi, amb la finalitat d'informar-los de la normativa vigent relacionada amb la defensa dels drets de les persones consumidores.

· Activitats de sensibilitació en matèria de consum responsable.

Dades de contacte:
Desenvolupament Econòmic
Servei de Consum
C/ La Pau, 4
08757 Corbera de Llobregat
ynavarro@corberadellobregat.cat
(+34) 93.650.02.11
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Cal demanar cita prèvia

Funcions de l'OPIC:
· Informar, orientar i assessorar a les persones consumidores en matèria de consum per a l’adequat exercici dels seus drets.
· Tramitar les denúncies, queixes i reclamacions dels consumidors o usuaris i remissió a les entitats o organismes corresponents.
· Ajudar a resoldre els conflictes que sorgeixin en matèria de consum mitjançant la mediació.
· Elaborar i/o fer difusió de material informatiu d’interès per als consumidors i usuaris.
· Promoure formació i educació en temes de consum per a col·lectius específics.
· Fomentar un consum responsable .
· Projectes i activitats elaborades per a diferents sectors de la població.

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C