Mida del text  
1 3 2
| Mapa del web   
Ajuntament de Corbera de Llobregat

Servei d'Emprenedoria

Des del servei d’atenció a l’emprenedor i l’emprenedora de Desenvolupament Econòmic podem assessorar-te sobre diferents aspectes relacionats amb la posta en marxa de la teva idea de negoci.
 
Entre aquests serveis es pot trobar:

·  Dinamització en la generació de la idea de negoci.
·  Suport per fer el pla d’empresa.
·  Assessorament sobre normativa  vigent.
·  Assessorament sobre formes jurídiques .
·  Informació sobre el circuit  a realitzar per la constitució i posada en marxa del negoci.
·  Informació sobre possibles ajuts i subvencions .
·  Premis  per emprenedors i emprenedores o empreses de nova creació.
·  Tutorització en la derivació a altres ens per la creació de l'empresa o obtenció de subvencions i ajuts.
 
El servei d’atenció a l’emprenedor i l’emprenedora té com objectiu principal fomentar, afavorir i impulsar el desenvolupament d'iniciatives empresarials acompanyant i donant suport a qui té una idea de negoci, fins a la consolidació de projectes empresarials i d’autoocupació, així com estimular l’esperit emprenedor entre els joves del municipi a partir de les activitats del Dia de l'Emprenedor.
 
L’atenció s’ofereix a petició de cites concertades.
 
A qui va dirigit?
 
El servei d’atenció a l’emprenedor i emprenedora està destinat a totes aquelles persones que tinguin un projecte, o una idea empresarial, i que vulguin portar-la a terme.
 
Dades de Contacte
 
Àrea de Desenvolupament Econòmic
Servei d'Atenció a l'Emprendor/a.
C/ La Pau, 3
08757 Corbera de Llobregat  
(+34) 93.650.02.11 
(+34) 93.650.06.62
empresa@corberadellobregat.cat

Horari: de Dilluns a Divendres de 8:30 a 15 h (Cal demanar cita prèvia)

Ajuntament de Corbera de Llobregat
Carrer de la Pau, 5 · Corbera de Llobregat
Tel: 93 650 02 11 · Fax: 93 650 06 62
C.I.F.: P0807100C